Veiligheid en hygiëne zijn kwesties waarmee nu elk bedrijf te maken heeft. Een goed doordacht hygiëne- en veiligheidsconcept omvat alle relevante fysieke, personele en operationele maatregelen in het bedrijf. Dit omvat ook de instelling van beschermde zones die alleen door bepaalde personen mogen worden betreden. De toegang tot deze kwetsbare gebieden moet dienovereenkomstig worden geregeld. Toegangscontroles met tourniquets zijn een zeer doeltreffende methode. Zij zorgen voor meer veiligheid in uw productieruimtes. In combinatie met een hygiënesluis controleren zij tevens de naleving van alle noodzakelijke hygiënestappen.

Waarom toegangscontrole met tourniquets?

  • Voorkom ongeoorloofde toegang
  • Zorg ervoor dat de hygiëneprocessen worden uitgevoerd
  • Controleer of er voldoende ontsmetting is
  • Controleer de lichaamstemperatuur
  • Controleer mond-neus maskers
  • Tijd- en personeelsregistratie

Bescherm ingangen met hygiënesluizen

Hygiënesluizen zorgen ervoor dat ongewenste verontreiniging niet in de eerste plaats in hygiënegevoelige bedrijfsruimten terechtkomt. Een hygiënesluis omvat handwasbakken, handendrogers en handdesinfectievoorzieningen, zoolreinigings- en zooldesinfectiesystemen. Geïntegreerde toegangscontroles zorgen voor een gecontroleerde doorgang door de hygiënesluis. Het tourniquet gaat pas open als het reinigings- en desinfectieproces volledig is voltooid. Extra kaartlezers registreren precies wanneer en welke personen door de luchtsluis zijn gegaan.

Een goed systeem is zo ontworpen dat de gebruikers het zo snel mogelijk en zonder contact kunnen passeren. Kruisbesmetting via onderdelen moet zoveel mogelijk worden uitgesloten.

 Professioneel advies voor een operationeel passende toegangscontrole

Een efficiënte toegangscontrole moet voldoen aan de criteria op de betrokken plaats. Bij een goede planning wordt rekening gehouden met de plaatselijke omstandigheden, de individuele processen en de wettelijke eisen en voorschriften. Havantec Hygiene Solutions creëert oplossingen op maat en levert de passende hygiënetechniek. Laat ons u adviseren.