Als werkkleding in een bedrijf verplicht is, worden er voor de werknemers in de levensmiddelenindustrie omkleedfaciliteiten en kleedhokjes voorzien. Dit geldt voor alle werknemers die werken in hygiënisch veeleisende ruimten, die we aantreffen bij de behandeling en verwerking van levensmiddelen. Vooral in deze ruimten zijn uit hygiënisch oogpunt geselecteerde lockers van groot belang. Daarnaast moet uiteraard rekening worden gehouden met de verordening inzake arbeidsplaatsen.

In de levensmiddelenindustrie is het een van de regels van de afzonderlijke verordeningen ervoor te zorgen dat kleding hygiënisch kan worden opgeborgen in een kleedhokje.

 Individuele lockers voor de voedingsindustrie

In hygiënegevoelige bedrijfstakken is een strikte scheiding van ‘normale’ kleding en schone werkkleding - en dus overeenkomstige kleedhokjes - verplicht. Dit zogenaamde zwart-witprincipe voorkomt dat verontreiniging via het personeel in de productie terechtkomt.

De geselecteerde lockers moeten een hygiënische opslag of een tijdelijke opslag van werkkleding mogelijk maken. Daarom zijn zij uitgerust met opbergmogelijkheden voor hoofddeksels en een ruimte voor werkbroeken en overalls. Speciale lockersystemen voor de verstrekking van schone werkkleding in het witte gedeelte van de kleedkamer, alsmede een geregelde afvoer van vuile linnen en de opslag van schone schoenen completeren het concept.

Omdat elk bedrijf andere ruimtelijke en personele uitdagingen heeft, creëert Havantec Hygiene Solutions individuele concepten voor de inrichting met kleedhokjes en lockers die zijn afgestemd op het betreffende levensmiddelenbedrijf. De omkleedkastjes voldoen aan de geldende DIN-voorschriften wat afmetingen, kwaliteit, letsel- en breukveiligheid en hygiënevoorschriften betreft.

De aanschaf van materiaal voor hygiënische kleedruimtes

Havantec Hygiene Solutions biedt speciale omkleedkasten voor de vleeshandel en andere levensmiddelenbedrijven van roestvrij staal en gepolijste oppervlakken, maar ook van gelakt, verzinkt plaatstaal. Ze zijn gemakkelijk schoon te maken en zijn dus bevorderlijk voor een onberispelijke hygiëne. Het beste hygiëneconcept voor het personeel staat en valt met de beschikbaarheid van een goed doordachte inrichting van de sociale ruimte, die reeds in de planningsfase voorziet in een strikte scheiding van zwarte en witte kleding of voorwerpen.