De hygiëne-eisen voor de vleesindustrie zijn bijzonder hoog. Zij zijn geregeld in EU-verordening nr. 852/2004 inzake levensmiddelenhygiëne en in Verordening nr. 853/2004, alsook in de aanvullende nationale verordeningen inzake levensmiddelenhygiëne en diervoederhygiëne. Het doel: de onberispelijke kwaliteit van vlees en vleesproducten garanderen vanaf de productie tot de levering aan de consument. Om ziektekiemen en bacteriën buiten de productie te houden, zijn gecontroleerde hygiënesluizen de eerste keuze voor de vleesindustrie.

Taken van de hygiënesluis

Een hygiënesluis heeft twee essentiële taken. Ten eerste: het schoonmaken en desinfecteren van handen, schoenen en voetzolen. Ten tweede: gecontroleerde toegang tot de gevoelige zone na reiniging. Dit wordt het dwingend beginsel genoemd. Met andere woorden: alleen werknemers waar de handen en schoenen zijn gereinigd, krijgen toegang tot de vleesproductieruimte. Op die manier grijpt een hygiënesluis in het operationele proces van de slagerij.

Voor wie zijn hygiënesluizen geschikt?

In principe is een hygiënesluis met toegangscontrole de moeite waard voor elk bedrijf dat op veilig wil spelen. In de regel maken alle vleesverwerkers met meerdere filialen en slagerijen met een eigen slacht- en uitsnijruimte gebruik van dergelijke hygiënesluizen. Aangezien de hygiënesluis het werkproces van de vleesverwerking verstoort, zou elke slagerij de volgende punten moeten verduidelijken alvorens tot de aankoop ervan over te gaan:

 1. Aantal werknemers dat per minuut/uur passeert
 2. Type controle (videocamera, tijdsschema, tourniquets)
 3. Mobiel of vast slot
 4. Type reiniging van schoenen (desinfectie, schachten van laarzen)
 5. Dragen van werkmateriaal bij het passeren
 6. Type handdroging (hete lucht handdroger of papier)

Optimaal proces bij de hygiënesluis

Elke werknemer van een slagerij doorloopt zes stappen alvorens de vleesproductieruimte te betreden:


 1. contactloze inname van zeep via sensorgestuurde dispenser.
 2. handen en onderarmen wassen - videobewaking en tijdgestuurd indien gewenst
 3. het drogen van de handen via een sensorgestuurde handendroger
 4. de droge handen bevochtigen met een ontsmettingsmiddel
 5. schoonmaken van laarzen, schoenen en schachten van laarzen
 6. toegangsautorisatie (tourniquet)

Deze stapsgewijze aanpak biedt een hoge mate van veiligheid. Vlees (en dus de consument) wordt door de menselijke factor beschermd tegen ziektekiemen.

Modulaire hygiënesluizen voor de vleesindustrie

Elke slagerij en elk slachthuis heeft zijn eigen eisen voor een hygiënesluis. Daarom biedt de Havantec modulaire hygiënesluizen aan, die uitstekend kunnen worden aangepast aan de betreffende operationele eisen. Neem contact met ons op. Wij zullen de vereisten met u doornemen en de beste oplossing vinden.