Elk jaar op 28 april vindt de "Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk" plaats om de aandacht te vestigen op de gezondheidsrisico's op het werk. In de beginjaren lag de nadruk op ongevallenpreventie, maar als gevolg van de pandemie wordt hygiëne op de werkplek steeds belangrijker. Het motto voor Werelddag 2021 was "Anticiperen, je voorbereiden en reageren op crises - investeer nu in veerkrachtige OSH-systemen".

Zoals de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) schreef, heeft de COVID-19-pandemie werkgevers en werknemers voor ongekende uitdagingen gesteld in verband met het virus en de meervoudige gevolgen ervan voor de arbeidswereld. De pandemie heeft bijna elk aspect van de arbeidswereld geraakt - van het risico van virusoverdracht tot de veiligheids- en gezondheidsrisico's op het werk als gevolg van beheersingsmaatregelen en personeelstekorten.


Preventie is de sleutel

Risicominimalisatie betekent preventie. Dit geldt zowel voor ongevallen- als infectiepreventie. Om ziektekiemen, virussen en bacteriën te weren, zijn hygiëneoplossingen op de werkplek het middel bij uitstek. Er wordt speciale aandacht besteed aan de hygiëne van het personeel.

Hygiëne begint bij de werknemer zelf

Hygiëne op de werkplek begint bij de werknemer thuis, gaat verder met maatregelen vóór het begin van de werkzaamheden en eindigt met de productie. De eerste voorwaarde voor een onberispelijke hygiëne is dat uw werknemers schoon en verzorgd op de werkplek verschijnen, hun kleren schoon zijn, hun nagels geknipt zijn en hun sieraden verwijderd zijn. Piercings, kunstnagels of oortunnels horen niet thuis in productieruimtes. Het spreekt voor zich dat mensen met ziekten zoals diarree, misselijkheid, koorts of huidziekten in het geheel niet naar het werk mogen komen.

Sociale ruimte als beschermde zone

In gevoelige productieruimten staat en valt het hygiëneconcept met een uitgekiend concept van de sociale ruimte, zoals de kleedkamer. De scheiding tussen buiten en binnen wordt weerspiegeld in de ruimtelijk gescheiden kleerkasten. Deze moeten een strikte scheiding mogelijk maken tussen dagelijkse kleding en werkkleding en andere zaken. Even centraal staat de hygiënische opslag van schoenen en schorten door middel van specifieke droogvoorzieningen.

Controle is beter

Het oude spreekwoord "vertrouwen is goed, controle is beter" is vooral van toepassing op de hygiëne op de werkplek. Vooral in de hectische dagelijkse routine van een bedrijf kunnen noodzakelijke hygiënemaatregelen worden vergeten. Een efficiënte toegangscontrole van de productieruimten is dan ook erg belangrijk. Pas na reiniging en ontsmetting van de handen en - zo nodig - van de zolen en de bovenkant van de laarzen, mag u toegang verlenen. Hoge veiligheid wordt geboden door hygiënestations of handreinigingssystemen met toegangscontrole. Dergelijke voorzieningen moeten bij alle ingangen van het productiegebied worden geplaatst. Desinfectiesystemen zoals dispensers vullen het preventieconcept in het bedrijf aan. Bovendien moeten er maatregelen worden genomen op het gebied van de industriële hygiëne met betrekking tot het reinigen van arbeidsmiddelen, werkkleding en ruimtes.

 

Hygiëne op de werkplek in één oogopslag

  1. Vóór het werk: Maak de werknemers bewust van het belang van hygiëne
  2. In de ruimtes: Alles is goed uitgerust met de benodigde materialen
  3. Op het werk: Gecontroleerde toegang met was- en ontsmettingsfaciliteiten. Hoge normen voor industriële hygiëne (reiniging van het gebouw en de materialen).

 Hoog niveau van arbeidshygiëne

Havantec creëert op maat gemaakte hygiëne-oplossingen voor de werkplek. De systemen hebben betrekking op personeelshygiëne en industriële hygiëne en zijn zowel geschikt voor nieuwe productie-installaties als voor de aanpassing van bestaande installaties.